|

Exacta normalije d.o.o.

Spodbuda za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Spodbuda za sofinanciranje začetnih investicij družbe Exacta Normalije je sofinancirana preko javnega razpisa »P4I Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih« ki ga financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«

Projekt je usmerjen v nabavo oz. nakup strojne opreme-merilnice, ki predstavlja uvedbo nove tehnološke linije, ki zajema merilnico v integrirano v, med in po obdelavi normalij in tako predstavlja nov napredek v proizvodnji.

Cilj je doseči 0% izmeta, hkrati doseči višjo kakovost normalij na način da proizvodi dosegajo višjo tolerančnost, natančnost in s tem pridobimo na dodani vrednosti. Cilj je tudi doseči visoko konkurenčno prednost v visoki kvaliteti normalij.

Investicija prispeva k energetski in/ali snovni učinkovitosti z uvedbo direktnega merilnega sistema vključenega v obdelovalni proces, zmanjšala se bo količina izmeta in količina odpadnega materiala, ki je posledica natančnejših obdelav in bolj točnih tehnoloških postopkov, ki zmanjšujejo faze obdelave in trajanje posameznih faz. Vse to pa ima učinek na zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje porabe obdelovalne emulzije. Posredni učinek je tudi pri kupcih, kjer se orodja uporabljajo daljši cikl, ko se orodja uporabljajo dalj časa in z manj izmeta ter manj vzdrževanja orodja.

Investicija omogoča reciklažo oziroma ponovno uporabo odpadnih surovin z natančnejšimi meritvami na merilnici se poveča uporabna vrednost odrezkov materiala, ki ji bo lahko podjetje obdelalo in porabilo za druge izdelke. Pri tem materialu gre za jekla, ki v izdelavi prispevajo k visokem ogljičnem odtisu samega materiala in s tem se z natančnimi meritvami dosega tudi zmanjševanje emisij. Za natančnejšim merjenjem se poveča uporabna vrednost obdelovanega materiala. Gre za zmanjševanje izmeta, večja izraba surovin in še to, kar je odpad, se preda za reciklažo.

Investicija omogoča zmanjšanje porabe surovin/materialov za najmanj 15%, zaradi natančnejših meritev se izraba poveča za več kot 15%, ker se deli, ki so sedaj odpadek, bodo lahko z natančnejšimi merjenem sortirani in uporabljeni kot surovina za proizvode.

Investicija omogoča zmanjševanje porabe energije za najmanj 15% , vpliv uvedbe direktnega merilnega sistema vključenega v obdelovalni proces je v tem, da se bo zmanjšala količina izmeta in količina odpadnega materiala, ki je posledica natančnejših obdelav in bolj točnih tehnoloških postopkov, ki zmanjšujejo faze obdelave in trajanje posameznih faz. Vse to pa ima učinek na zmanjševanje porabe energije in zmanjšanje porabe obdelovalne emulzije. Posredni učinek je tudi zmanjšanje porabe energije pri kupcu in s tem manjša poraba energije na enoto izdelka. Nova merilnica bo v primerjavi s starim merilnim orodjem, ki se uporablja le v končni kontroli, prihranila porabo energije za proces merjenja vsaj v višin 50% prihranka.

Investicija omogoča zmanjševanje skupne letne porabe vode in njeno ponovno uporabo, z natančnejšimi meritvami bomo vplivali na čas obdelovanja in s tem tudi na porabo vode in emulzije. Preko tega sistema se zmanjšuje tudi poraba vode.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«.
https://www.podjetniskisklad.si/p4i-2022-javni-razpis-za-spodbude-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-na-manj-razvitih-obmocjih/

https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti

UICookies_popup_text
UICookies_more_about_cookies