|

Exacta normalije d.o.o.

Digitalna transformacija

Exacta normalije

Operacija »Digitalna transformacija družbe Exacta Normalije« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« in sicer v okviru naslednjih ukrepov:

  • implementira se digitalna rešitev za upravljanje proizvodnje (MES sistem);
  • uvaja se DIGITALNI DVOJČEK, ki predstavlja novo, spletno dimenzijo izdelka, povezovale se bodo funkcije podjetja in kupca preko B2B portala;
  • izvedena bo integracija z ERP sistemom za načrtovanje proizvodnje;
  • uvajajo se sodobni algoritmi umetne inteligence za učinkovitejše načrtovanje proizvodnje;
  • podprt bo Demingov krog od planiranja, izvedbe, spremljanja in ukrepanja;
  • uvedeno bo digitalno orodje za 3D moduliranje normalij in načrtovanje tehnične dokumentacije;
  • izvedena bodo izobraževanja in usposabljanja za vse zaposlene po predloženem načrtu usposabljanj in aktivnosti na področju kibernetske varnosti.

Cilj digitalne transformacije, ki jo podjetje uvaja, so izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, ukrepi, ki omogočajo nadaljevanje dela zaradi omejevalnih ukrepov covid-19, vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, kibernetsko varnost in industrijo 4.0.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, ohranitev zaposlenih ter s tem odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na podjetja. Z razpisom se stremi k izboljšanju digitalnega načina poslovanja podjetij, s čimer bo zmanjšana ranljivost ter manja odvisnost od razmer na trgu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj več o tem TUKAJ: http://www.eu-skladi.si

UICookies_popup_text
UICookies_more_about_cookies